Jacksonville Jaguars - New England Patriots

Statistika
Omiljene
Glavne
Ostalo
Sve
Pobednik (uklj.OT )
1
1.32
2
3.30
Ukupno (uklj.OT)
Manje
2.42
Više
1.55
O/U
37.5
Manje
2.29
Više
1.60
O/U
38.5
Manje
2.18
Više
1.67
O/U
39.5
Manje
2.03
Više
1.76
O/U
40.5
Manje
1.90
Više
1.87
O/U
41.5
Manje
1.84
Više
1.94
O/U
42.5
Manje
1.73
Više
2.08
O/U
43.5
Manje
1.64
Više
2.23
O/U
44.5
Manje
1.58
Više
2.35
O/U
45.5
Hendikep (uklj. OT)
1
2.50
2
1.51
Hendikep
-10.50
1
2.26
2
1.62
Hendikep
-9.50
1
2.20
2
1.65
Hendikep
-8.50
1
2.11
2
1.71
Hendikep
-7.50
1
1.87
2
1.91
Hendikep
-6.50
1
1.74
2
2.05
Hendikep
-5.50
1
1.69
2
2.13
Hendikep
-4.50
1
1.62
2
2.26
Hendikep
-3.50
1
1.41
2
2.85
Hendikep
-2.50
Jacksonville Jaguars Ukupno (uklj.OT)
Manje
1.99
Više
1.80
O/U
23.5
New England Patriots Ukupno (uklj.OT)
Manje
1.99
Više
1.79
O/U
16.5
Produžeci
Da
10
Ne
1.04
Par/Nepar
Nepar
1.85
Par
1.96
Jacksonville Jaguars Nepar/Par
Nepar
1.90
Par
1.90
Jacksonville Jaguars Par/nepar (uklj. OT)
Nepar
1.90
Par
1.90
New England Patriots Nepar/Par
Nepar
1.90
Par
1.91
New England Patriots Par/nepar (uklj. OT)
Nepar
1.90
Par
1.91
Vrati se na vrh