Cleveland Browns - Dallas Cowboys

Statistika
Omiljene
Glavne
Poluvreme
Četvrtine
Ostalo
Sve
Konačan Ishod
1
2.02
X
12
2
1.95
Pobednik (uklj.OT )
1
1.92
2
1.85
Ukupno (uklj.OT)
Manje
2.47
Više
1.53
O/U
39.5
Manje
2.29
Više
1.60
O/U
40.5
Manje
2.13
Više
1.69
O/U
41.5
Manje
2.05
Više
1.74
O/U
42.5
Manje
1.91
Više
1.86
O/U
43.5
Manje
1.80
Više
1.98
O/U
44.5
Manje
1.73
Više
2.08
O/U
45.5
Manje
1.66
Više
2.18
O/U
46.5
Manje
1.57
Više
2.35
O/U
47.5
Hendikep (uklj. OT)
1
2.49
2
1.52
Hendikep
-3.50
1
2.09
2
1.72
Hendikep
-2.50
1
2.01
2
1.78
Hendikep
-1.50
1
1.92
2
1.85
Hendikep
-0.50
1
1.92
2
1.85
Hendikep
0.50
1
1.84
2
1.93
Hendikep
1.50
1
1.78
2
2.00
Hendikep
2.50
1
1.56
2
2.39
Hendikep
3.50
1
1.50
2
2.55
Hendikep
4.50
Poluvreme-Kraj
1 - 1
2.55
1 - X
27
1 - 2
7.60
X - 1
18
X - X
70
X - 2
18
2 - 1
7.80
2 - X
27
2 - 2
2.42
Cleveland Browns Ukupno (uklj.OT)
Manje
1.85
Više
1.93
O/U
21.5
Dallas Cowboys Ukupno (uklj.OT)
Manje
1.89
Više
1.88
O/U
21.5
Trka do 20 Poena
1
1.92
2
1.85
Trka do 40 Poena
1
1.95
2
1.83
Trka do 15 Poena
1
1.92
2
1.86
Trka do 35 Poena
1
1.94
2
1.84
Trka do 25 Poena
1
1.93
2
1.85
Trka do 10 Poena
1
1.91
2
1.86
Trka do 30 Poena
1
1.93
2
1.84
Najefikasnije Poluvreme
I pol.
1.83
II pol.
2.02
Jednako
17
Četvrtina sa najviše poena
Prva
7.40
Druga
2.75
Treća
6.20
Četvrta
3.05
Jednako
6.20
Produžeci
Da
12
Ne
1.04
Par/Nepar
Nepar
1.87
Par
1.94
Cleveland Browns Nepar/Par
Nepar
1.90
Par
1.90
Cleveland Browns Par/nepar (uklj. OT)
Nepar
1.90
Par
1.90
Dallas Cowboys Nepar/Par
Nepar
1.90
Par
1.90
Dallas Cowboys Par/nepar (uklj. OT)
Nepar
1.90
Par
1.90
Vrati se na vrh