Buffalo Bills - Arizona Cardinals

Statistika
Omiljene
Glavne
Poluvreme
Četvrtine
Ostalo
Sve
Konačan Ishod
1
1.34
X
13
2
3.70
Pobednik (uklj.OT )
1
1.29
2
3.50
Ukupno (uklj.OT)
Manje
2.46
Više
1.53
O/U
43.5
Manje
2.29
Više
1.61
O/U
44.5
Manje
2.16
Više
1.67
O/U
45.5
Manje
2.06
Više
1.74
O/U
46.5
Manje
1.92
Više
1.85
O/U
47.5
Manje
1.83
Više
1.94
O/U
48.5
Manje
1.76
Više
2.04
O/U
49.5
Manje
1.68
Više
2.16
O/U
50.5
Manje
1.59
Više
2.33
O/U
51.5
Hendikep (uklj. OT)
1
2.41
2
1.55
Hendikep
-11.50
1
2.31
2
1.59
Hendikep
-10.50
1
2.11
2
1.71
Hendikep
-9.50
1
2.06
2
1.74
Hendikep
-8.50
1
1.97
2
1.81
Hendikep
-7.50
1
1.77
2
2.02
Hendikep
-6.50
1
1.67
2
2.17
Hendikep
-5.50
1
1.62
2
2.26
Hendikep
-4.50
1
1.55
2
2.41
Hendikep
-3.50
Poluvreme-Kraj
1 - 1
1.55
1 - X
29
1 - 2
11
X - 1
15
X - X
101
X - 2
35
2 - 1
6.60
2 - X
30
2 - 2
4.70
Buffalo Bills Ukupno (uklj.OT)
Manje
1.87
Više
1.90
O/U
27.5
Arizona Cardinals Ukupno (uklj.OT)
Manje
1.97
Više
1.81
O/U
19.5
Trka do 20 Poena
1
1.34
2
3.20
Trka do 40 Poena
1
1.17
2
4.90
Trka do 15 Poena
1
1.41
2
2.85
Trka do 35 Poena
1
1.20
2
4.40
Trka do 25 Poena
1
1.30
2
3.40
Trka do 10 Poena
1
1.50
2
2.55
Trka do 30 Poena
1
1.26
2
3.80
Najefikasnije Poluvreme
I pol.
1.81
II pol.
2.05
Jednako
17
Četvrtina sa najviše poena
Prva
7.20
Druga
2.70
Treća
6.20
Četvrta
3.05
Jednako
6.40
Produžeci
Da
13
Ne
1.03
Par/Nepar
Nepar
1.86
Par
1.95
Buffalo Bills Nepar/Par
Nepar
1.90
Par
1.90
Buffalo Bills Par/nepar (uklj. OT)
Nepar
1.90
Par
1.90
Arizona Cardinals Nepar/Par
Nepar
1.90
Par
1.91
Arizona Cardinals Par/nepar (uklj. OT)
Nepar
1.90
Par
1.91
Vrati se na vrh