Milion stabala za Srbiju

Ekologija je problem sa kojim se suočavamo svakodnevno i koji utiče na naš svakodnevni život.
Mi želimo da pomognemo da svi zajedno živimo zdravije, a ovo je idealna prilika da i ti učestvuješ u tome.

Doniraj za Zvečansku

Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine je ustanova socijalne zaštite koja kroz usluge smeštaja zbrinjava decu i mlade čije je pravo na život u porodici ugrožen.

Novac će biti uplaćen na žiro račun institucije u Zvečanskoj: 840-29550845-64

Pomozi Kolarcu

Zadužbina Ilije M. Kolarca, od osnivanja do danas, svoj rad razvija u okviru četiri centra: Centar za muziku, Centar za predavačku delatnost sa Galerijom, Centar za nastavu stranih jezika i Centar za izdavačku delatnost sa Knjižarom “Aleksandar Belić”.

Novac će biti uplaćen na žiro račun Zadužbine Ilije M. Kolarca: 160 – 321162 – 91

Da deca postanu ljudi

Porodica je srce društva, a SOS Dečija sela stvaraju porodice za decu i mlade bez roditeljskog staranja. Pomažu im kada nemaju nikome drugom da se obrate, kao i da izgrade svoju budućnost i doprinesu razvoju zajednica u kojoj žive.

Sakupljeni novac će biti uplaćen na žiro račun SOS Dečija sela: 160-373368-31

U korak sa super ljudima

Invaliditet za njih nije prepreka, on ih samo još više i jače motiviše. Bilo da se trkaju, da gađaju metu, šutiraju na koš, gol ili udaraju lopticu reketom oni su prava slika snage volje i takmičarskog duha. Oni pokazuju svoju motivisanost i ljubav prema sportu izazivajući divljenje celog sveta.Njihove prepreke su teže, ali su zato dometi veći.

Iznos donacije biće uplaćen na račun Paraolimpijskog komiteta Srbije: 160-150206-23

 

PODRŽI CRVENI KRST

Crveni krst Srbije je je humanitarna, nezavisna i dobrovoljna organizacija i jedino nacionalno društvo u Republici Srbiji. Sastoji se od 2 pokrajinske organizacije, Crvenog Krsta Vojvodine i Crvenog krsta Kosova i Metohije, i 183 organizacije Crvenog krsta u gradovima i opštinama.

Sakupljeni novac će biti uplaćen na žiro račun Crvenog Krsta Srbije:  205-205818-39

Šansa za novi život

Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka olakšava živote deci oboleloj od raka i njihovim najbližima pružajući praktičnu, emotivnu i materijalnu podršku. Ovo udruženje sačinjavaju roditelji, lekari, medicinsko osoblje i svi ljudi dobre volje.

Sakupljeni novac će biti uplaćen na žiro račun NURDOR-a: 170-30010715000-82

Da svi živimo zajedno

Udruženje Živimo zajedno osnovano je kao odgovor na potrebe dece sa težim smetnjama u razvoju koja nisu bila uključena u sistem društvene brige. Cilj udruženja je da osobe sa smetnjama u razvoju učinimo vidljivima, prisutnima i aktivnima u svim segmentima društvenog života, da afirmišemo sve njihove sposobnosti i individualnost, da promovišemo njihova prava i omogućimo im dostojanstven i ispunjen život.

Novac će biti uplaćen na žiro račun udruženja Živimo zajedno : 205-60195-20

Obojite svet šarenim bojama

Autizam Valjevo je humanitarna, dobrovoljna, samostalna i vanstranačka organizacija koja se bavi pružanjem pomoći i unapređenjem statusa osoba sa poremećajima iz autističnog spektra. 

Novac će biti uplaćen na žiro račun udruženja Autizam Valjevo : 200-3160850101012-45

Paketići za dečiju radost

Humanitarna organizacija Radost Deci svojim aktivnostima i programima, aktivno učestvuje u procesu inkluzije, kao i u senzitizaciji društva ka osobama sa smetnjama u intelektualnom razvoju. Stručnim radom i aktivnim učešćem u društvu, udruženje nastoji da poboljša i unapredi položaj dece i mladih sa smetnjama u intelektualnom razvoju.

Novac će biti uplaćen na žiro račun udruženja Radost Deci : 205-203159-62

PODRŠKA ZA PRINČEVE I PRINCEZE

Udruženje dobročinitelja "Mali Princ" je dobrovoljno, nestranačko i neprofitno udruženje građana koje je osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti kulture, sporta, humanitarnog rada, socijalne politike i obrazovanja, pružanja podrške oboleloj deci, osobama sa invaliditetom, retkim bolestima i socijalno ugroženim kategorijama, kao i unapređenja prava i položaja osoba sa invaliditetom i podrška njihovim porodicama.

Iznos donacije će biti uplaćen na žiro račun udruženja Mali Princ : 325-9500700000001-95

ZA LANIN SIGURAN KORAK

Lana je devojčica iz druge uredne trudnoće, rođena 2009. godine u terminu planiranim carskim rezom. Međutim, u petom danu života hospitalizovana je zbog prestanka disanja i cijanoze. Zbog odstupanja u psihomotornom razvoju i izraženoj hipotoniji, sa svega četiri meseca starosti započela je tretman lečenja u Specijalnoj bolnici za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju. Nakon urađenih specijalističkih pregleda u martu 2011. godine dijagnostikovana joj je ataksična cerebralna paraliza. Novčana sredstva su Lani potrebna za nastavak fizikalnih terapija i intenzivnu robotsku neurorehabilitaciju.

 

Sakupljeni novac biće uplaćen na namenski humanitarnir račun Lane Veličković: 160-6000001615018-48