Tokyo Sungoliath - Mitsubishi Sagamihara Dynaboars

Statistika
Omiljene
Glavne
Poeni
Hendikepi
Sve
Konačan Ishod
1
1.04
X
70
2
11
Ukupno
Manje
2.30
Više
1.58
O/U
58.5
Manje
2.06
Više
1.71
O/U
60.5
Manje
1.87
Više
1.87
O/U
62.5
Manje
1.71
Više
2.06
O/U
64.5
Manje
1.58
Više
2.29
O/U
66.5
Hendikep
1
2.08
2
1.70
Hendikepi
-25.50
1
1.87
2
1.87
Hendikepi
-23.50
1
1.70
2
2.07
Hendikepi
-21.50
1
1.56
2
2.32
Hendikepi
-19.50
Hendikep 1x2
1
4.00
X
40
2
1.24
Hendikepi
-35.00
1
2.60
X
35
2
1.49
Hendikepi
-29.00
1
1.86
X
30
2
1.95
Hendikepi
-23.00
1
1.44
X
35
2
2.80
Hendikepi
-17.00
1
1.21
X
40
2
4.30
Hendikepi
-11.00
Konačan ishod i Golovi
1 i Manje
1.86
1 i Više
1.80
X i Manje
101
X i Više
101
2 i Manje
22
2 i Više
40
O/U
62.5
Opseg poena (isklj.OT)
0-27
101
28-34
40
35-41
17
42-48
9.20
49-55
6.20
56-62
5.20
63+
1.89
Tokyo Sungoliath Ukupno
Manje
1.90
Više
1.80
O/U
42.5
Mitsubishi Sagamihara Dynaboars Ukupno
Manje
1.81
Više
1.90
O/U
19.5
Pobeda sa razlikom
1 sa 15+
1.32
1 sa 8-14
6.60
1 sa 1-7
11
X
70
2 sa 1-7
25
2 sa 8-14
70
2 sa 15+
101
Draw no bet
1
1.03
2
9.40
Par/Nepar
Nepar
1.87
Par
1.86
Vrati se na vrh