Ukupno Golova U Ligi - Kvote

Fudbal
Ukupno Golova
Manje
2.30
24.5
Više
1.55
Ukupno Golova
Manje
1.90
25.5
Više
1.80
Ukupno Golova
Manje
1.65
26.5
Više
2.10
Domacini Uk.Golova
Manje
1.70
14.5
Više
2.00
+10
Ukupno Golova
Manje
2.10
17.5
Više
1.65
Ukupno Golova
Manje
1.70
18.5
Više
2.00
Ukupno Golova
Manje
1.50
19.5
Više
2.40
Domacini Uk.Golova
Manje
1.65
10.5
Više
2.10
+10
Ukupno Golova
Manje
2.25
33.5
Više
1.55
Ukupno Golova
Manje
1.95
34.5
Više
1.75
Ukupno Golova
Manje
1.75
35.5
Više
2.05
Domacini Uk.Golova
Manje
2.05
20.5
Više
1.70
+10
Ukupno Golova
Manje
2.30
17.5
Više
1.55
Ukupno Golova
Manje
1.85
18.5
Više
1.85
Ukupno Golova
Manje
1.55
19.5
Više
2.30
Domacini Uk.Golova
Manje
1.72
11.5
Više
2.00
+10
Vrati se na vrh
Chat