ESport League of Legends

ESport League of Legends
Pobednik
1
2
Mapa hendikep
1
HD
2
Ukupno mapa
Više
O/U
Manje
1.37
2.85
2.20
-1.50
1.60
2.08
2.50
1.67
+20
1.21
4.00
1.76
-1.50
1.91
2.35
2.50
1.50
+14
3.60
1.24
1.81
1.50
1.87
2.25
2.50
1.55
+14
2.24
1.58
1.40
1.50
2.65
1.94
2.50
1.74
+14
2.75
1.39
1.55
1.50
2.24
2.03
2.50
1.67
+14
1.57
2.26
2.65
-1.50
1.40
1.94
2.50
1.74
+14
1.46
2.55
2.40
-1.50
1.48
1.98
2.50
1.71
+14
2.33
1.54
Nedostupna
Nedostupna
+2
1.11
5.40
1.51
-1.50
2.34
2.75
2.50
1.37
+14
Vrati se na vrh
Chat