New York Jets - Kansas City Chiefs

Statistika
Omiljene
Glavne
Poluvreme
Četvrtine
Ostalo
Sve
Konačan Ishod
1
4.50
X
13
2
1.26
Pobednik (uklj.OT )
1
4.20
2
1.21
Ukupno (uklj.OT)
Manje
2.38
Više
1.56
O/U
37.5
Manje
2.26
Više
1.62
O/U
38.5
Manje
2.14
Više
1.68
O/U
39.5
Manje
2.00
Više
1.78
O/U
40.5
Manje
1.87
Više
1.90
O/U
41.5
Manje
1.81
Više
1.97
O/U
42.5
Manje
1.71
Više
2.11
O/U
43.5
Manje
1.62
Više
2.26
O/U
44.5
Manje
1.56
Više
2.39
O/U
45.5
Hendikep (uklj. OT)
1
2.55
2
1.50
Hendikep
4.50
1
2.44
2
1.54
Hendikep
5.50
1
2.24
2
1.63
Hendikep
6.50
1
1.96
2
1.82
Hendikep
7.50
1
1.89
2
1.89
Hendikep
8.50
1
1.84
2
1.93
Hendikep
9.50
1
1.69
2
2.14
Hendikep
10.5
1
1.64
2
2.23
Hendikep
11.5
1
1.59
2
2.32
Hendikep
12.5
Poluvreme-Kraj
1 - 1
6.20
1 - X
30
1 - 2
6.00
X - 1
35
X - X
80
X - 2
12
2 - 1
12
2 - X
29
2 - 2
1.48
New York Jets Ukupno (uklj.OT)
Manje
1.95
Više
1.82
O/U
15.5
Kansas City Chiefs Ukupno (uklj.OT)
Manje
1.88
Više
1.90
O/U
25.5
Trka do 20 Poena
1
4.00
2
1.23
Trka do 40 Poena
1
7.00
2
1.09
Trka do 15 Poena
1
3.45
2
1.30
Trka do 35 Poena
1
6.00
2
1.12
Trka do 25 Poena
1
4.50
2
1.20
Trka do 10 Poena
1
2.95
2
1.39
Trka do 30 Poena
1
5.00
2
1.16
Najefikasnije Poluvreme
I pol.
1.84
II pol.
2.01
Jednako
16
Četvrtina sa najviše poena
Prva
7.40
Druga
2.75
Treća
6.20
Četvrta
3.10
Jednako
6.00
Produžeci
Da
13
Ne
1.03
Par/Nepar
Nepar
1.86
Par
1.95
New York Jets Nepar/Par
Nepar
1.90
Par
1.91
New York Jets Par/nepar (uklj. OT)
Nepar
1.90
Par
1.91
Kansas City Chiefs Nepar/Par
Nepar
1.90
Par
1.90
Kansas City Chiefs Par/nepar (uklj. OT)
Nepar
1.90
Par
1.90
Vrati se na vrh