Table Tennis

Sort By:

Time & Date
League

Time

1h
3h
Today
3 days
All
Table Tennis
Winner
1
2
Total points
Over
O/U
Under
1 Set-Total Points
Over
O/U
Under
1029
19.04.
07:00
Zemyancev, Sergei
Cherevko, Roman
1.32
3.10
1.89
72.5
1.81
1.87
18.5
1.77
+13
1285
19.04.
07:00
Panin, Vyacheslav
Shalgorodskiy, Nikolay
1.92
1.79
1.87
74.5
1.84
1.81
18.5
1.83
+13
1288
19.04.
07:15
Misevra, Vadim
Bratukhin, Yuriy
2.35
1.53
1.83
73.5
1.87
1.81
18.5
1.83
+13
1026
19.04.
07:30
Baranovskiy, Sergey
Yolkin, Anton
1.32
3.10
1.90
72.5
1.81
1.88
18.5
1.76
+13
1151
19.04.
07:30
Krivoshey, Sergey
Panin, Vyacheslav
1.45
2.55
1.87
73.5
1.83
1.83
18.5
1.80
+13
1248
19.04.
07:30
Chuyko,roman
Ivchenko, Denis
1.45
2.55
1.88
73.5
1.83
1.83
18.5
1.81
+13
1250
19.04.
08:00
Dyakov, Vladimir
Shalgorodskiy, Nikolay
1.45
2.55
1.88
73.5
1.83
1.84
18.5
1.80
+13
1253
19.04.
08:15
Pulat, Vaniev
Bratukhin, Yuriy
2.09
1.67
1.89
74.5
1.81
1.80
18.5
1.84
+13
0401
19.04.
11:30
Gusev, Vitaliy
Kim, Dmitriy
1.45
2.55
1.88
73.5
1.83
1.83
18.5
1.81
+13
1293
19.04.
11:30
Pisklov, Sergey
Chukanov, Marat
2.70
1.41
1.88
73.5
1.82
1.83
18.5
1.80
+13
1300
19.04.
11:45
Oprysk, Mykhailo
Kovalenko, Sergey
2.26
1.57
1.83
73.5
1.88
1.82
18.5
1.82
+13
1160
19.04.
12:00
Taranik, Elena
Lesnaya, Yaroslava
1.71
1.98
1.87
74.5
1.80
1.78
18.5
1.82
+13
1163
19.04.
12:30
But, Nadezhda
Lesnaya, Yaroslava
1.83
1.83
1.85
74.5
1.82
1.77
18.5
1.83
+13
1168
19.04.
13:00
Taranik, Elena
Orobinskaya, Yulia
2.16
1.59
1.80
73.5
1.87
1.79
18.5
1.82
+13
1172
19.04.
13:30
But, Nadezhda
Orobinskaya, Yulia
1.83
1.83
1.85
74.5
1.82
1.78
18.5
1.83
+13
1221
19.04.
14:00
Taranik, Elena
But, Nadezhda
3.75
1.22
1.84
70.5
1.83
1.91
18.5
1.71
+13
1226
19.04.
14:30
Orobinskaya, Yulia
Lesnaya, Yaroslava
3.05
1.31
1.80
71.5
1.88
1.86
18.5
1.75
+13
Back To Top
Customer Support